top of page

Nos tey P'abo!

Nos Facebook!
Nos Projecten & Events!
Nos Baranka - Kas di Famia
Kas di Famia

We zijn nu bezig met een project voor 55 plussers om een woongroep "Kas di Famia" ( familiehuis) bij de Hooghe Clock te realiseren i.s.m. gemeente Den Bosch, Vivent, en de Kleine Meijerij.

Budgettering

Cursus om mensen te leren omgaan met hun financiële hulpvraag en wegwijs maken naar hulpverlenende instanties. 

Proyecto Speransa!

Het inzetten van een Antilliaanse coach die in samenwerking met het netwerk van Nos Baranka, probleem-jongeren en/of gezinnen opspoort, met hen in gesprek gaat en in beeld brengt wat de problemen zijn. 

Nos Video, wakmi!
Videos

Nos Partners
bottom of page