top of page
Nos Projecten

Kas di Famia

 

We zijn nu bezig met een project voor 55 plussers om een woongroep Kas di Famia ( familiehuis) bij de Hooghe Clock te realiseren i.s.m. de gemeente Den Bosch, Vivent, en de Kleine Meijerij.“Kas di Famia” biedt een oplossing voor de groeiende problematiek rond woon- en zorgvoorzieningen onder Caribische Nederlandse en Surinaamse ouderen in de gemeente Den Bosch. Dit met name m.b.t. de aandachtsgebieden sociale samenhang en leefbaarheid, informatie en advies, mantelzorg en vrijwilligerswerk.

 

“Kas di Famia” is een woon- en ontmoetingsruimte waarin Caribische Nederlandse en Surinaamse ouderen op een zo zelfstandig mogelijke basis aan de samenleving kunnen blijven participeren. Voor de bewoners is "Kas di Famia" een veilige, herkenbare woonvoorziening met een toegankelijk/ laagdrempelig loket voor zorg- en welzijnsvraagstukken waar (meer) zelfstandigheid en participatie wordt gestimuleerd.

Budgettering

 

Cursus Budgettering gehouden i.s.m. Juvans en Humanitas om mensen te leren omgaan met hun financiële hulpvraag en toe te leiden naar hulpverlenende instanties. Bij steunpunt Zelfhulp Den Bosch hebben een Zelfhulpgroep van Antillianen en Arubanen activiteiten georganiseerd rondom werk en cultuur. Er is ook een werkgroep rond huiselijk geweld aan de slag gegaan.

 

Naast culturele activiteiten geeft Nos Baranka voorlichting en doet zij aan onderlinge hulpverlening met diverse ketenpartners en zorgt voor de aanmelding van mensen die niet uit zichzelf naar hulpverlening toegaan. We zijn ook aanspreekpunt voor inwoners op sociaal maatschappelijk gebied en werken nauw samen met diverse instanties zoals de gemeente, welzijnsinstellingen en diverse andere organisaties

Proyecto Speransa

Een van de belangrijke projecten is “Proyecto Speransa” wat ondergebracht was bij de maatschappelijke instelling Juvans in Den Bosch.

( 2008- 2011). Hierbij is een Antilliaanse coach ingezet die in samenwerking met het netwerk van Nos Baranka, probleemjongeren en/of gezinnen opspoort, met hen in gesprek gaat en in beeld brengt wat de problemen zijn. Afhankelijk van de problematiek zal de coach aan de slag gaan en een plan van aanpak maken. Dit kan bestaan uit toeleiding naar een hulpverleningsinstelling in 's-Hertogenbosch. Om vervolgens het veelvoorkomende probleem van uitval of wegblijven tegen te gaan zal de coach ook tijdens het traject van andere betrokken instellingen een maatje blijven voor de betrokkene.

Plannen voor de toekomst...

 

Gemeente Den Bosch ondersteunen met het project voor Nieuwkomers. Activiteiten blijven aanbieden en organiseren gedurende het jaar voor de Caribische-Nederlanders in Den Bosch op het gebied van integratie, emancipatie en voorlichtingen geven op sociaal maatschappelijk gebied. Diverse informatieactiviteiten organiseren zoals: Pensioen informatie, Huiselijk geweld thema, culturele informatie o.a. over 5 mei en over de slavenopstand, autonomie. Aandacht voor de ouderen die zich isoleren en vele, vele gezellige culturele events. #JoinNos!

Nos Events
Anchor 1
Poder di Amor

 

We hebben seksuele diversiteit op de kaart gebracht onder de Caribische- Nederlanders in Den Bosch. Op vrijdag 11 oktober 2013 participeerde Nos Baranka met haar evenement “Poder di Amor” (kracht van liefde -3 delig project) voor het eerst aan de “coming-out” dag van Den Bosch. Nos Baranka zet zich actief in voor de acceptatie van seksuele diversiteit onder de Caribisch-Nederlandse gemeenschap in Den Bosch. 

 

Zij mobiliseert haar eigen achterban en realiseert samenwerkingsverbanden met Surinaamse, Afrikaanse, Turkse en Marokkaanse organisaties. Via deze allianties beoogt Nos Baranka een breed draagvlak binnen de genoemde doelgroepen te creëren om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken.

 

Nos Baranka participeert elk jaar met haar partner Dushi&Proud aan de Rotterdam Zomer Carnaval en Amsterdam Pride voor zichtbaarheid van Caribisch-Nederlandse LHBTQI gemeenschap.

bottom of page